Search
Close this search box.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Οι Εκδόσεις της Νέας Διάστασης, με την νομική μορφή Ατομικής Επιχείρησης με έδρα τα Γιαννιτσά, Αγαθοβούλου 5, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, ενημερώνουν πως για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους προβαίνουν σε ενέργειας συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων Δημήτριο Ζώτο στο email info@newdimension.gr και στα τηλέφωνα (0030)2311211483 και (0030)6959082095 για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε αυτοβούλως για τη διεκπεραίωση των αγορών και αποστολών βιβλίων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email).

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας επεξεργάζεται τα δεδομένα που εσείς με την συγκατάθεσή σας παραχωρείτε κατά την παραγγελία προϊόντων μας από το διαδικτυακό μας κατάστημα για δύο κυρίως λόγους:
(α) Πώληση και αποστολή προϊόντων μας, όπως προκύπτουν από δική σας κατάθεση παραγγελίας στο διαδικτυακό μας κατάστημα
(β) Φορολογικοί λόγοι (αρχείο πωλήσεων)
(γ) Για την αποστολή newsletter με νεότερα της επιχείρησής μας σε ηλεκτρονική σας διεύθυνση, εφόσον έχετε επιλέξει την αντίστοιχη ένδειξη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, και με δυνατότητα απεγγραφής σας από τη λίστα αποστολής ανά πάσα στιγμή 

Τρίτοι με τους οποίους διαμοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρησή μας διαμοιράζετε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε δύο περιπτώσεις:
(α) Με αρμόδιες κρατικές αρχές, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για φορολογικούς λόγους
(β) Με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, για την πραγματοποίηση της αποστολής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για διάστημα ενός έτους, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο για φορολογικούς λόγους η διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο διάστημα.

Αίτημα Προσπέλασης ή Διαγραφής Δεδομένων και λοιπά Δικαιώματα

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τα οποία διατηρούμε, διόρθωσης ή διαγραφής τους, καθώς και επίβλεψης της διαδικασίας επεξεργασίας τους. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για διατήρηση των δεδομένων σας με βάση τα προηγούμενα ή να ασκήσετε κάποιο άλλο από τα δικαιώματά σας περί των δεδομένων σας, παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@newdimension.gr ή καλέσατε στο τηλέφωνο 2311211483.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά στους διακομιστές στους οποίους φιλοξενείται η ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, στους οποίους εφαρμόζονται τα πλέον σύγχρονα μέσα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των δεδομένων και δεν διατηρούνται άλλα αντίγραφα αυτών, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 

Σύμβαση Χρήσης

 1. Η παρούσα ιστοσελίδα και το ενσωματωμένο διαδικτυακό κατάστημα ανήκει αποκλειστικά στην εκδοτική επιχείρηση Νέα Διάσταση. Η χρήση αμφοτέρων υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και ο χρήστης με την είσοδο και παραμονή σε αυτήν αποδέχεται και τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν.
 2. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την σωστή επιλογή του κατάλληλου προϊόντος το οποίο καλύπτει τις ανάγκες τους. Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας και της επιχείρησης ΕΔΩ.
 3. Οι παραγγελίες παραλαμβάνονται μέσω της επιλογής «προσθήκης στο καλάθι» των προϊόντων που επιθυμείτε και με την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων αποστολής και πληρωμής στην ενότητα «ταμείο». Η παραγγελία θεωρείται καταχωρημένη από τη στιγμή που έχετε λάβει σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τιμές που αναγράφονται στην παραγγελία συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. και είναι τελικές.
 4. Ακύρωση παραγγελίας φυσικών αντιτύπων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν την αποστολή της, μέσω τηλεφώνου (2311211483) και email (info@newdimension.gr). Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Viva ή Paypal (βλ. παρακάτω), η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει εντός 4 εργάσιμων ημερών.
 5. Η παράδοση των παραγγελιών φυσικών αντιτύπων γίνεται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, με καθολική χρέωση ασχέτως τρόπου πληρωμής 3,00 €. Από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, η αποστολή των φυσικών προϊόντων γίνεται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. έλλειψη αποθέματος), οπότε και ενημερώνεται ο πελάτης ηλεκτρονικά. Η παραλαβή υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ταχυμεταφορέα και στις κατά περίπτωση ειδικές συνθήκες.
 6. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, με επιστροφή του κόστους αγοράς των βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και με την προϋπόθεση ότι επικοινωνήσατε εντός της ως άνω αναφερθείσας περιόδου με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αποστείλατε πίσω τα προϊόντα με ημερομηνία αποστολής έως την επόμενη εργάσιμη από την λήξη της περιόδου επιστροφής.
 7. Διατηρούμε  το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ανανεώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
 8. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.


Πνευματικά Δικαιώματα

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό, όπως εμπορικά σήματα και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στις Εκδόσεις Νέα Διάσταση και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία των Εκδόσεων Νέα Διάσταση και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Οι Εκδόσεις της Νέας Διάστασης, με την νομική μορφή Ατομικής Επιχείρησης με έδρα τα Γιαννιτσά, Αγαθοβούλου 5, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, ενημερώνουν πως για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους προβαίνουν σε ενέργειας συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων Δημήτριο Ζώτο στο email info@newdimension.gr και στα τηλέφωνα (0030)2311211483 και (0030)6959082095 για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε αυτοβούλως για τη διεκπεραίωση των αγορών και αποστολών βιβλίων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email).

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας επεξεργάζεται τα δεδομένα που εσείς με την συγκατάθεσή σας παραχωρείτε κατά την παραγγελία προϊόντων μας από το διαδικτυακό μας κατάστημα για δύο κυρίως λόγους:
(α) Πώληση και αποστολή προϊόντων μας, όπως προκύπτουν από δική σας κατάθεση παραγγελίας στο διαδικτυακό μας κατάστημα
(β) Φορολογικοί λόγοι (αρχείο πωλήσεων)
(γ) Για την αποστολή newsletter με νεότερα της επιχείρησής μας σε ηλεκτρονική σας διεύθυνση, εφόσον έχετε επιλέξει την αντίστοιχη ένδειξη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, και με δυνατότητα απεγγραφής σας από τη λίστα αποστολής ανά πάσα στιγμή 

Τρίτοι με τους οποίους διαμοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρησή μας διαμοιράζετε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε δύο περιπτώσεις:
(α) Με αρμόδιες κρατικές αρχές, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για φορολογικούς λόγους
(β) Με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, για την πραγματοποίηση της αποστολής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για διάστημα ενός έτους, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο για φορολογικούς λόγους η διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο διάστημα.

Αίτημα Προσπέλασης ή Διαγραφής Δεδομένων και λοιπά Δικαιώματα

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τα οποία διατηρούμε, διόρθωσης ή διαγραφής τους, καθώς και επίβλεψης της διαδικασίας επεξεργασίας τους. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για διατήρηση των δεδομένων σας με βάση τα προηγούμενα ή να ασκήσετε κάποιο άλλο από τα δικαιώματά σας περί των δεδομένων σας, παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@newdimension.gr ή καλέσατε στο τηλέφωνο 2311211483.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά στους διακομιστές στους οποίους φιλοξενείται η ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, στους οποίους εφαρμόζονται τα πλέον σύγχρονα μέσα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των δεδομένων και δεν διατηρούνται άλλα αντίγραφα αυτών, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 

Σύμβαση Χρήσης

 • Η παρούσα ιστοσελίδα και το ενσωματωμένο διαδικτυακό κατάστημα ανήκει αποκλειστικά στην εκδοτική επιχείρηση Νέα Διάσταση. Η χρήση αμφοτέρων υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και ο χρήστης με την είσοδο και παραμονή σε αυτήν αποδέχεται και τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν.
 • Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την σωστή επιλογή του κατάλληλου προϊόντος το οποίο καλύπτει τις ανάγκες τους. Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας και της επιχείρησης ΕΔΩ.
 • Οι παραγγελίες παραλαμβάνονται μέσω της επιλογής «προσθήκης στο καλάθι» των προϊόντων που επιθυμείτε και με την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων αποστολής και πληρωμής στην ενότητα «ταμείο». Η παραγγελία θεωρείται καταχωρημένη από τη στιγμή που έχετε λάβει σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τιμές που αναγράφονται στην παραγγελία συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. και είναι τελικές.
 • Ακύρωση παραγγελίας φυσικών αντιτύπων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν την αποστολή της, μέσω τηλεφώνου (2311211483) και email (info@newdimension.gr). Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Viva ή Paypal (βλ. παρακάτω), η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει εντός 4 εργάσιμων ημερών.
 • Η παράδοση των παραγγελιών φυσικών αντιτύπων γίνεται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, με καθολική χρέωση ασχέτως τρόπου πληρωμής 3,00 €. Από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, η αποστολή των φυσικών προϊόντων γίνεται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. έλλειψη αποθέματος), οπότε και ενημερώνεται ο πελάτης ηλεκτρονικά. Η παραλαβή υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ταχυμεταφορέα και στις κατά περίπτωση ειδικές συνθήκες.
 • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, με επιστροφή του κόστους αγοράς των βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και με την προϋπόθεση ότι επικοινωνήσατε εντός της ως άνω αναφερθείσας περιόδου με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αποστείλατε πίσω τα προϊόντα με ημερομηνία αποστολής έως την επόμενη εργάσιμη από την λήξη της περιόδου επιστροφής.
 • Διατηρούμε  το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ανανεώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
 • Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.


Πνευματικά Δικαιώματα

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό, όπως εμπορικά σήματα και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στις Εκδόσεις Νέα Διάσταση και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία των Εκδόσεων Νέα Διάσταση και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.