Εγχειρίδιο Διδασκάλων

Νικόλαος Λάος

“Αν αναζητείτε ένα αυθεντικό βιβλίο περί της κρυμμένης ιστορίας του Ελευθεροτεκτονισμού και περί των αληθών Illuminati γραμμένο από έναν συγγραφέα με εκείνο το πραγματικό υπόβαθρο παιδείας, εκείνη την πραγματική εκπαίδευση και εκείνες τις πραγματικές αδελφικές διασυνδέσεις που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο ερευνητικό έργο χωρίς μισές αλήθειες, τότε παρακαλώ μην κοιτάξετε αλλού εκτός από τον Δρ. Νικόλαο Λάο και το σπουδαίο βιβλίο του, Εγχειρίδιο Διδασκάλων.”
Από τον χαιρετισμό του Maurice “Moe” Bedard στο βιβλίο.

Στο παρόν βιβλίο, μελετώνται τα εννοιολογικά δίπτυχα πνευματικότητα–πολιτική, μεταφυσική–ιστορικότητα, υπέρβαση–λογική, μυστικισμός–κατασκοπεία, ψυχική κάθαρση–ψυχολογικές επιχειρήσεις, σωτηρία–φθορά, ελευθερία–τυραννία, επιστήμη–αφήγηση και φως–σκότος μέσα από μια ολοκληρωμένη μελέτη της ιστορίας του πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται ενδελεχώς η ιστορία της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία της ιστορίας, και διαυγάζονται με μοναδικά αποκαλυπτικό τρόπο τα μυστήρια του Συμβολικού Τεκτονισμού, της Τάξης της Ιερής Βασιλικής Αψίδας της Ιερουσαλήμ, του Τεκτονικού Ιπποτισμού, του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου των Μέμφις-Μισραΐμ, διαφόρων Ταγμάτων και ρευμάτων των Illuminati και το έργο που διεξάγει ο συγγραφέας ως ο διεθνής Μέγας Διδάσκαλος του Λογίου και Πολιτικού Τάγματος των Ur-Illuminati (SPOUI), ως ο δημιουργός του ερευνητικού προγράμματος του Βαθέος Φωτισμού (Ur-Illuminism) και ως ένας Μέγας Ιεροφάντης του Αιγυπτιακού Τεκτονικού Τύπου.

«Είναι σπάνιο να διαβάζει κανείς ένα έργο που είναι συγχρόνως ιδιαιτέρως λόγιο, ικανό να εμπνεύσει και χρήσιμο. Το βιβλίο του Νικόλαου Λάου Εγχειρίδιο Διδασκάλων επιτυγχάνει αυτό το τρίπτυχο, οδηγώντας τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι που τον ανταμείβει με το να παρακολουθήσει ολόκληρη την πορεία της ανθρωπότητας προς αναζήτηση του εσώτερου φωτισμού. Ο Λάος μάς διδάσκει ότι αυτό που είναι κοντά μας δεν είναι η συντέλεια του κόσμου, αλλά τουναντίον η αρχή της πραγμάτωσης μιας αληθούς ανθρώπινης δυνατότητας, αρκεί να αφουγκραστούμε και να προσέξουμε τη λησμονημένη θεότητα και τους μυστικούς σοφούς του φωτός.»

Miguel Conner, συγγραφέας, ερευνητικός δημοσιογράφος,
Διευθυντής και παραγωγός του podcast Aeon Byte Gnostic Radio, Σικάγο, Η.Π.Α.
www.thegodabovegod.com

Διαστάσεις: 17 Χ 24
Σελίδες: 818
ISBN: 978-618-84514-5-2
Αρχεία ηλεκτρονικών εκδόσεων: PDF (ακριβής διαμόρφωση έντυπης έκδοσης), MOBI, EPUB

Έντυπη έκδοση

e-book

Έντυπo + e-book