Εγχειρίδιο Διδασκάλων

Νικόλαος Λάος

“Αν αναζητείτε ένα αυθεντικό βιβλίο περί της κρυμμένης ιστορίας του Ελευθεροτεκτονισμού και περί των αληθών Illuminati γραμμένο από έναν συγγραφέα με εκείνο το πραγματικό υπόβαθρο παιδείας, εκείνη την πραγματική εκπαίδευση και εκείνες τις πραγματικές αδελφικές διασυνδέσεις που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο ερευνητικό έργο χωρίς μισές αλήθειες, τότε παρακαλώ μην κοιτάξετε αλλού εκτός από τον Δρ. Νικόλαο Λάο και το σπουδαίο βιβλίο του, Εγχειρίδιο Διδασκάλων.”
Από τον χαιρετισμό του Maurice “Moe” Bedard στο βιβλίο.

Έντυπη έκδοση

e-book

Έντυπo + e-book