Από την παρουσίαση του βιβλίου “Μια άλλη ευκαιρία…” του Κώστα Τριανταφυλλάκη στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στις 19 Ιανουαρίου 2017.